Περίοδος Studio 2,4
(για 2 άτομα) *
Studio 1,3,5,6
(για 4 άτομα) *
01/05-14/06 τιμή δωματίου 60€ τιμή δωματίου 100€
15/06-25/07 τιμή δωματίου 80€ τιμή δωματίου 140€
26/07-31/08 τιμή δωματίου 95€ τιμή δωματίου 180€
01/09-25/09 τιμή δωματίου 80€ τιμή δωματίου 140€
26/09-15/10 τιμή δωματίου 60€ τιμή δωματίου 100€

* για κάθε extra άτομο 15€