Περίοδος Studio 2,4
(για 2 άτομα) *
Studio 1,3,5,6
(για 4 άτομα) *
01/05-14/06 τιμή δωματίου 45€ τιμή δωματίου 80€
15/06-25/07 τιμή δωματίου 65€ τιμή δωματίου 120€
26/07-25/08 τιμή δωματίου 85€ τιμή δωματίου 160€
26/08-19/09 τιμή δωματίου 65€ τιμή δωματίου 120€
20/09-15/10 τιμή δωματίου 45€ τιμή δωματίου 80€

* για κάθε extra άτομο 10€