Περίοδος Studio 2,4
(για 2 άτομα) *
Studio 1,3,5,6
(για 4 άτομα) *
01/05-14/06 τιμή δωματίου 40€ τιμή δωματίου 75€
15/06-25/07 τιμή δωματίου 60€ τιμή δωματίου 110€
26/07-25/08 τιμή δωματίου 80€ τιμή δωματίου 150€
26/08-19/09 τιμή δωματίου 60€ τιμή δωματίου 110€
20/09-15/10 τιμή δωματίου 40€ τιμή δωματίου 75€

* για κάθε extra άτομο 10€